Правила проведення конкурсу

ПРАВИЛА
проведення Конкурсу
відео-робіт серед студентів вищих навчальних закладів

I. Загальні правила

 • 1.1. Ці Правила проведення Конкурсу студентських відео-робіт серед студентів вищих навчальних закладів (далі – Правила) визначають порядок Організації і проведення Конкурсу відео-робіт (далі – Конкурс) в рамках святкування щорічної міжнародної ініціативи Global Money Week – 2020. Організатором (Засновником) Конкурсу є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Організатор) за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» (далі – Партнер Конкурсу).
 • 1.2. Конкурс проводиться з метою підвищення інтересу молоді до вивчення фінансових питань і покращення фінансових знань у студентів.
 • 1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
  • Підвищення рівня фінансової обізнаності молоді;
  • Стимулювання творчого мислення і отримання практичних фінансових навичок;
  • Розвиток раціональної фінансової поведінки.
 • 1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для студентів очної (денної) форми навчання усіх вищих навчальних закладів України (далі – ВНЗ).
 • 1.5. Ці Правила набирають чинності з моменту їх опублікування на офіційній сторінці Конкурсу за веб-адресою finlitvideo.fg.gov.ua на сторінці Організатора в мережі Інтернет. Датою початку Конкурсу є 24 лютого 2020 року.
 • Ці Правила також можуть бути опубліковані на сторінках Організатора та Партнера Конкурсу в соціальній мережі Facebook та на інших сайтах в мережі Інтернет. Контактні особи від Організатора Конкурсу: Олеся Шніцер, тел.: (044) 333-36-14, електронна адреса: shnitser@fg.gov.ua; від Партнера Конкурсу: Марина Кулігіна, тел.: (044) 237 02 10, електронна адреса: Marina_Kuligina@dai.com

ІІ. Учасники Конкурсу

 • 2.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти очної (денної) форми навчання та студентські команди, що повинні складатися зі студентів очної (денної) форми навчання, всіх ВНЗ України (далі – Учасники).
 • 2.2. У Конкурсі можуть брати участь лише особи, яким на дату оголошення Конкурсу виповнилося 18 років, та які є студентами очної (денної) форми навчання. Відео-роботи, надані студентськими командами, де одному або обом з Учасників не виповнилось 18 років, не будуть допущені до участі у Конкурсі.
 • 2.3. Склад студентської команди повинен бути не більше двох осіб, які повинні відповідати вимогам пункту 2.2. цих Правил.
 • 2.4. Кожен Учасник має право надати на Конкурс тільки одну відео-роботу (далі, в залежності від контексту – творча робота, відео, відео-робота, відео-ролик, робота або матеріали) тривалістю не більше 2 хв.
 • 2.5. Не визнаються Учасниками Конкурсу та не можуть брати участь в ньому працівники Організатора та Партнера Конкурсу, а також їх близькі особи.
 • Під близькими особами для цілей цих Правил розуміються:
  • особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із особами, визначеними в абзаці першому цього пункту Правил (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
  • чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням осіб, визначених в абзаці першому цього пункту Правил.

ІІІ. Подання робіт для участі в Конкурсі та вимоги до відео-робіт

 • 3.1. Для участі у Конкурсі Учаснику з 24 лютого до 15 березня 2020 року (включно) необхідно
  • Завантажити відео-роботу на одну із запропонованих тем на GoogleDrive з відкритим доступом;
  • Заповнити анкету Учасника на офіційній сторінці Конкурсу за веб-адресою: finlitvideo.fg.gov.ua. В анкеті Учасника додати посилання на відео-роботу на GoogleDrive та завантажити сканкопію/фото студентського квитка Учасника (або студентських квитків, якщо Учасником є студентська команда)
 • 3.2. Заповнюючи анкету, Учасники Конкурсу підтверджують свою згоду на включення їх персональних даних у базу Учасників Конкурсу, дані якої Організатор та Партнер Конкурсу можуть зберігати, використовувати і видаляти, та надають Організаторам повне право на використання персональних даних з метою ефективного проведення Конкурсу. Зокрема, заповнюючи анкету, Учасник надає Організатору та Партнеру Конкурсу свою згоду на обробку наданих при реєстрації і/або згодом при проведенні Конкурсу персональних даних, включаючи прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів та адресу електронної пошти для цілей організації і проведення Конкурсу, включаючи передачу персональних даних Організатору та Партнеру Конкурсу та донорській організації Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»; а також Учасник надає згоду на публікацію його прізвища, імені та по-батькові, інших наданих Учасником даних на офіційній сторінці Конкурсу, сторінках Організатора та Партнера Конкурсу в мережі Інтернет та/або соціальній мережі Facebook.
 • 3.3. Творчі роботи подаються у формі відео-ролика на одну із запропонованих тем:
  • Депозитний договір: що треба знати перед тим, як підписати
  • Гарантування вкладів: що? де? коли?
 • 3.4. Відео-ролики вважаються роботами Учасників, що їх надіслали, згідно з презумпцією авторства.
 • 3.5. Відео-ролики мають бути надані у форматі *.mp4. Тривалість відео-роботи не повинна перевищувати 2 хвилини.
 • Перший кадр відео-роботи повинен містити одночасно: тему відео-роботи, П.І.Б. Учасника/Учасників, назву ВНЗ, хештег #GlobalMoneyWeek2020 та логотипи Global Money Week, що завантажені на офіційній сторінці Конкурсу.
 • Якщо у відео-роботі використовується музика, пісні, композиції, фото чи інші графічні об’єкти, у останніх кадрах відеороботи необхідно зазначити їх авторів та посилання на джерело.
 • Мовою відео-робіт є українська.
 • 3.6. Творча робота оцінюється журі за наступними критеріями:
  • Відповідність роботи обраній темі.
  • Творчий підхід, оригінальність і креативність роботи.
  • Послідовність, логічність викладених думок.
  • Коректність запропонованих рішень.
 • 3.7. Учасники несуть персональну відповідальність за дотримання авторських прав, інших прав третіх осіб, а також за дотримання чинного законодавства України під час зйомки і демонстрації своїх творчих робіт. Не допускається використання у відео будь-яких об’єктів авторських прав, зокрема, графічних об’єктів, логотипів (крім логотипу Global Money Week), торгових марок, творів образотворчого мистецтва, літературних та/або музичних творів, права інтелектуальної власності на які належать третім особам і не були надані Учаснику Конкурсу в порядку, установленому чинним законодавством України.
 • Кожен Учасник Конкурсу гарантує, що йому належать всі права інтелектуальної власності та/або ним отримані всі необхідні дозволи щодо наданих ним матеріалів, необхідних для участі у Конкурсі. Учасник також гарантує, що надані ним матеріали не є предметом будь-яких претензій або позовів з боку третіх осіб і гарантує дотримання всіх авторських і/або суміжних прав третіх осіб на об’єкти, включені до відео. У разі пред’явлення до Організатора та/або Партнера Конкурсу будь-яких претензій або позовів у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності у зв’язку з поданими Учасником матеріалами, Учасник зобов’язується врегулювати такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, і відшкодувати Організатору та/або Партнеру Конкурсу всі пов’язані з такими претензіями і позовами збитки.
 • Крім того, Учасник повинен переконатися, що всі люди, які є персонажами відео, надали усну або письмову згоду на відео зйомку та поширення відео.
 • Кожен Учасник гарантує, що у разі включення його до складу переможців або призерів Конкурсу, ним буде укладено з Організатором Авторський договір про безоплатну передачу на користь Організатора виключних майнових прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (відео-роботу Учасника) за формою, визначеною Організатором.
 • Заповнюючи анкету та надаючи посилання на своє відео, Учасник підтверджує дотримання ним цього пункту Правил,  чинного законодавства України та надання гарантій, визначених цим пунктом Правил.
 • 3.8. Учасники надають Організатору та Партнеру Конкурсу згоду на (1) поширення наданих Учасниками відео на офіційній сторінці Конкурсу, сторінках Організатора та Партнера Конкурсу в мережі Інтернет та/або соціальній мережі Facebook, сервісі YouTube, таким чином, що відео стане доступним необмеженому числу осіб у будь-який час з будь-якого місця за їх вибором; (2) демонстрацію (показ) відео під час церемонії нагородження та публічний показ відео за будь-яких інших обставин, та (3) подальше використання відео у статутній і освітній діяльності Організатора та Партнера Конкурсу.
 • 3.9. Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу, не допускаються Організатором до оцінювання експертним журі. Організатор, на власний розсуд, вважатиме наступні роботи такими, що не відповідають вимогам Конкурсу:
  • Заявка не оформлена належним чином і відсутні всі необхідні документи (див. анкету).
  • Відео-робота не відповідає вимогам п.3.5 цих Правил.
  • Відео не відповідає обраній темі.
  • Заявка надана після закінчення терміну подання.
  • Відео містить дискримінаційні моменти та/або ненормативну лексику, суперечить загальновизнаним моральним і культурним цінностям, спрямоване на розпалювання міжрасової або міжнаціональної ворожнечі чи будь-яким іншим чином суперечить чинному законодавству України.
  • Відео або ідея відео не є оригінальною (плагіат).

ІV. Порядок і терміни оцінювання робіт

 • 4.1. Отримані роботи будуть перевірені Організатором на відповідність цим Правилам. Допущені Організатором до оцінювання експертним журі роботи будуть розміщені 19 березня 2020 року на офіційній сторінці Конкурсу на сайті Організатора в мережі Інтернет за веб-адресою: finlitvideo.fg.gov.ua. Якщо на Конкурс буде подано менше ніж три відео-роботи або якщо менше ніж три відео-роботи будуть допущені Організатором до оцінювання експертним журі із врахуванням вимог п.3.9 цих Правил, то Конкурс вважатиметься таким, що не відбувся.
 • 4.2. З 20 до 25 березня 2020 року експертне журі (з числа працівників Організатора, Партнера Конкурсу та/або запрошених ними до участі експертів) буде оцінювати роботи за критеріями відповідності, де:
  • Відповідність роботи обраній темі – максимально можлива оцінка – 30 балів.
  • Творчий підхід, оригінальність і креативність роботи – максимально можлива оцінка – 30 балів.
  • Послідовність, логічність викладених думок – максимально можлива оцінка – 20 балів.
  • Коректність запропонованих рішень – максимально можлива оцінка – 20 балів.
 • 4.3. Підсумкові оцінки всіх членів журі, надані кожній відео-роботі, додаються.
 • 4.4. За результатами оцінювання журі всі Учасники розміщуються відповідно до кількості набраних балів, у порядку від найбільшого числа до найменшого.
 • 4.5. По завершенню оцінювання відео-робіт, переможцями Конкурсу визначаються три Учасники із найбільшим рейтинговим балом. У випадку, якщо двоє чи більше Учасників отримують однакову кількість балів від журі, приз за відповідне місце розподіляється між ними пропорційно до кількості таких Учасників.
 • Результати Конкурсу буде оголошено 27 березня 2020 року на офіційній сторінці Конкурсу на сайті Організатора в мережі Інтернет за веб-адресою: finlitvideo.fg.gov.ua , а також шляхом інформування переможців через повідомлення, надіслане на електронні адреси, зазначені ними в реєстраційній анкеті Учасника.
 • 4.6. Учасник розуміє і погоджується з тим, що отримання ним у ході (або за підсумками) Конкурсу будь-яких призів (винагороди) не є гарантованим. Факт участі Учасника в Конкурсі не покладає ні на Організатора чи Партнера Конкурсу, ні на будь-яких третіх осіб (в тому числі приватних спонсорів Конкурсу) жодних зобов’язань по врученню Учаснику будь-яких призів.
 • Організатор Конкурсу на власний розсуд вирішує питання про вручення Учаснику будь-якого призу. Таке рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню і/або роз’ясненню.

V. Нагородження переможців Конкурсу:

 • 5.1. Церемонія нагородження переможців і призерів Конкурсу відбудеться 3 квітня 2020 року в офісі Організатора, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17. Партнер Конкурсу компенсує Учасникам міжміські транспортні витрати (вартість квитка на потяг та/або автобус).
 • 5.2. Учасники, які зайняли перше, друге та третє місце у Конкурсі (переможці Конкурсу), отримають призи (винагороду) від приватного спонсора-фізичної особи (один приз на Учасника-фізичну особу або Команду з двох осіб):
  • I місце – 12 000 грн.
  • II місце – 8 000 грн.
  • III місце – 5 000 грн.
 • Також експертне журі може відзначити Учасника за наступними додатковими категоріями:
  • Найкраща акторська гра
  • Найкраща анімація
  • Найбільш креативний сценарій
 • Відзначені за додатковими категоріями відео-роботи Учасників (призери Конкурсу) також будуть нагороджені призами (винагородою) від приватного спонсора-фізичної особи – 2 500  грн за відзнаку в кожній із вищезгаданих категорій (один приз на Учасника-фізичну особу або Команду з двох осіб у кожній категорії). Цей пункт Правил не покладає на експертне журі обов’язку відзначення Учасників за наведеними у ньому додатковими категоріями, якщо експертне журі не визначить серед відео-робіт Учасників ті відео-роботи, що можуть бути відзначені у одній або в усіх зазначених додаткових категоріях.
 • 5.3. Відповідно до цих Правил, Учасник не в праві вимагати від Організатора чи Партнера Конкурсу будь-якої заміни призу. Оподаткування призів (винагороди) здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Учасник, який отримує приз (винагороду), відповідно до вимог підпункту 168.2.1. пункту 168.2. статті 168 Податкового кодексу України, самостійно несе відповідальність за включення суми призу до загального річного оподатковуваного доходу та сплату податків, пов’язаних з отриманням доходу у вигляді призу.

VI. Додаткові умови

 • 6.1. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник приймає умови даних Правил і зобов’язується виконувати їх. Невиконання умов цих Правил є підставою для дискваліфікації Учасника.
 • 6.2. Організатор та Партнер Конкурсу не несуть відповідальності за несвоєчасне отримання, втрату або пошкодження матеріалів та повідомлень, що направляються Учасниками або Учасникам у зв’язку з Конкурсом.
 • 6.3. Всі відносини, що виникають у зв’язку із Конкурсом, регулюються законодавством України. Всі спори, що виникають в межах проведення Конкурсу відповідно до даних Правил, вирішуються шляхом переговорів між Організатором і Учасниками. Будь-які рішення Організатора Конкурсу є кінцевими та не підлягають перегляду.